Základná škola Pavla Jozefa Šafárika

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

 
Pavel Jozef Šafárik

(13. máj 1795, Kobeliarovo - 26. jún 1861, Praha)

Bol slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.
Manželka P. J. Šafárika, Júlia, rodená Ambróziová, žila ešte pätnás
ť rokov po smrti svojho manžela. Umrela roku 1876 ako 73-ročná. Spolu mali 4 deti: Vojtecha, Jaroslava, Vladislava a Boženu.

Život, štúdium a práca P. J. Šafárika

Narodil sa 13. mája 1795 na evanjelickej fare v Kobeliarove. Kobeliarovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Je približne rovnako vzdialené od Rožňavy, Dobšinej a Jelšavy.
Základy školského vzdelania získal od otca. V rokoch 1805 – 1808 študoval v Rož
ňave. Na jeseň roku 1808 odišiel na štúdium do Dobšinej. Tu študoval 2 roky. Rozvinuli a prehĺbili sa predpoklady k jeho básnickej, pedagogickej a vedeckej činnosti. Splnil zároveň podmienky potrebné k ďalšiemu štúdiu, a tak odtiaľ odchádza s výborným vysvedčením, žiaducimi vedomosťami z literatúry, so znalosťou latinčiny, nemčiny a mďarčiny.
Na jese
ň roku 1810 prišiel do Kežmarku. Štúdium ukončil v lete roku 1814 absolvovaním všetkých troch kurzov:
- filozofického
- politicko – juridického
- teologického
Po ro
čnom vychovávateľskom pôsobení pokračoval v štúdiu na Univerzite v Jene.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavel_Jozef_%C5%A0af%C3%A1rik

História školy


Prvé písomné zmienky o školstve v Tornali pochádzajú zo začiatku 19 storočia kde popri ľudovej škole existovala aj učňovská škola. Školy v tomto období patrili cirkvi.

V roku 1928 bola postavená Jubilejná škola na Ul. Daxnerovej. V tejto škole sa vyučovalo
v slovenskom jazyku. Prvým učiteľom školy sa stal Pavel Eugler. Zásluhu na tom, že vznikla táto škola mal vtedajší spolok "Sloboda". V roku 1933 vznikla na území mesta meštianska škola na Hurbanovej ulici. Jej prvým riaditeľom sa stal neskorší docent Univerzity Komenského JÁN CHRAPAN.Po II. svetovej vojne v roku 1945 sa začalo vyučovanie v ľudovej aj meštianskej škole.
V tomto období boli triedy školy roztrúsené po celom meste.Až v roku 1958 bola postavená dnešná budova školy. Vyučovať sa v nej začalo
v školskom roku 1958/1959. Školský rok sa začal s oneskorením až 15. septembra 1958. Oneskorenie bolo spôsobené meškaním dokončovacích prác.

Zdroj: http://zstornala.edupage.org/about/?subpage=1&Kontakt

Meno školy:
Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali

Adresa školy:
Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa

Telefón: +421 x 047 5522367 riaditeľ
e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

+421 x 047 5011264 zástupkyne riaditeľa školy

+421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

+421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Webová adresa:
http://zstornala.edupage.org

Email školy: skola@zstornala.edu.sk

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky