Naše revíry - MO SRZ Tornaľa: SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ MIESTNA ORGANIZÁCIA TORNAĽA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naše revíry

VN Levkuška
číslo revíru 3-5310-1-1
rozloha 16 ha
voda kaprová
účel lovný
Vodná plocha nádrže Levkuška (Otročok) pri obci Levkuška.

VN Hubovo
číslo revíru 3-5120-1-1
rozloha 10 ha
voda kaprová
účel lovný
Vodná plocha nádrže pri obci Hubovo

Slaná č.1.
číslo revíru 3-3730-1-1
rozloha 48 ha
voda kaprová
účel lovný
Čiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane štátnej hranice SR-MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov.
Úsek toku od hraničného kameňa na slovenskej strane (rkm 0,0 po rkm 0,61 štátna hranica SR-MR) je hraničná voda.

Turiec č.1 Tornaľa
číslo revíru 3-4520-1-1
rozloha 5 ha
voda kaprová
účel lovný
Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása.

Východný Turiec č.1.
číslo revíru 3-6060-1-1

rozloha 0,5 ha
voda kaprová
účel lovný
Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie potoka Priehybina vrátane prítokov Drienovský, Blatný, Rakýš.

VN Včelince
číslo revíru 3-5940-1-2
rozloha 2 ha
voda kaprová
účel  "Chovný rybársky revír"
ZÁKAZ lovu rýb
Vodná plocha nádrže pri obci Včelince

Rimava č.1.
čislo revíru 3-3250-1-1
rozloha 4 ha

voda kaprová
účel lovný
Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia do rieky Slaná po ústie potoka Teška pri obci Číž.

Rašický potok
číslo revíru 3-3191-1-3

voda kaprová
účel chránená rybárska oblasť (CHRO)
ZÁKAZ lovu rýb
Rašický potokod ústia do rieky Turiec po hrádzové teleso VN Levkuška a od  ústia do VN Levkuška po pramene vrátane časti VN pri ústí Rašického potoka vo vzdialenosti 200 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch jej brehoch.

Konský potok
číslo revíru 3-1631-1-3
voda kaprová
účel chránená rybárska oblasť (CHRO)
ZÁKAZ lovu rýb
Konský potok od cestného mosta v obci Štrkovec po hrádzové teleso VN Hubovo a od ústia do VN Hubovo po pramene vrátane časti VN pri ústí Konského potoka vo vzdialenosti 300 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch brehoch.

Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2015 - 2017 platí pre revír č. 3-5120-1-1 VN Hubovo a 3-5310-1-1 VN Levkuška začiatok rybárskej sezónny od 15. mája.

Dôležité informácie a upozornenia:

Podľa uznesenia schváleného členskou schôdzou na podporu úspešnej reprodukcie kaprov na VN Levkuška pri ulovení kapra nad 70cm, vrátane 70 cm po odmeraní a odvážení s náležitou opatrnosťou sa odporúča pustiť späť do revíru v ktorom bol ulovený. V zmysle platného manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Levkuška je zakázané loviť z telesa hrádze vodnej nádrže a jej funkčných objektov, zákaz používania PET fliaš na bójky, zákaz kladenia ohňa mimo vyznačeného miesta na to určených, akékoľvek porušenie rybárskeho zákona a rybárskeho poriadku zo strany členov SRZ, ale aj nečlenov, je loviaci povinný bezokladne ohlásiť na telefónne čísla jedného z týchto funkcionárov:

predseda                           0907 870 354

hlavný hospodár               0907 819 951
veliteľ rybárskej stráže    0915 620 795

pokladník                          0915 807 047 

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky